Många obefogade anmälningar till ARN.

Därför ökar anmälningarna till Allmänna Reklamationsnämnden ARN

Ibland har konsumenten en övertro på sina rättigheter och verkar inte förstå att man också har skyldigheter, Därför ökar anmälningarna till Allmänna Reklamationsnämnden ARN, bland annat på hantverkstjänster. Statistik visar dock att ett försvinnande litet antal
GBR-företag har anmälts, och endast ett har fällts till ansvar

2015 års statistik över golvrelaterade tjänster anmälda till ARN såg ut så här:

  • 76 tjänster med golvrelaterade fel anmäldes totalt
  • Sju av dessa berörde GBR-anslutna företag (9 procent)
  • Övriga 69 anmälningar gällde företag som inte är GBR-anslutna (91 procent)
  • Av de GBR-anslutna företagen fälldes ett till ansvar

Siffrorna talar sitt tydliga språk.

91 procent av anmälningarna gällde alltså klagomål på golvföretag som inte är medlemmar i Golvbranschen GBR. Av dessa fälldes 15 till ansvar.
Det bästa man kan göra är att anlita ett GBR-företag för att få garanti på utfört jobb, samt att alltid upprätta ett skriftligt avtal med hantverkaren om vad man egentligen kommit överens om.
I jobb utförda av GBR-företag, där den dominerande golvläggarkapaciteten finns, är flera trygghetsmoment inbyggda till skydd för konsumenten.

För det första gäller alltid en golvgaranti!

Det innebär att företaget förbinder sig att följa ARNs rekommendationer. Om företaget mot all förmodan inte rättar felet, trots fällande dom hos ARN, går branschorganisationen in och ersätter konsumenten.
I Golvbranschens golvgaranti ingår också 1 års garanti på utfört arbete. Just denna garanti är mycket fördelaktig för konsumenten

Den juridiska skillnaden mellan garantiansvar och reklamationsrätt är stor.

Om kunden är missnöjd innebär garantin att företaget ska bevisa att man inte gjort något fel. Vid reklamation utan garanti är det tvärtom. Vid en eventuell tvist ligger bevisbördan hos konsumenten. Då är det skriftliga avtalet extra viktigt.

Exempel på golvrelaterade fel kan vara

Färgavvikelser, bubblor och skarvar i plastgolv, upplevda skönhetsfel eller att ett massivt trägolv har stora glipor.
Man tänker kanske inte på att trägolv rör sig, att det sväller eller torkar beroende på årstid och luftfuktighet. Då kan man bli man besviken över stora springor mellan bräderna.
Skönhetsfel är svåra, det är subjektivt vad som upplevs som ”fint”. GBR har riktlinjer för detta, ”Bedömningsgrunder för skönhetsfel”
men om det handlar om andra för kunden viktiga krav gäller det att ha ett avtal där det tydligt framkommer vad som ska utföras.
Det finns bra och enkla checklistor på vad man bör tänka på innan man anlitar en hantverkare och i detta fallet en golvläggare.
Källa: GBR Golvbranschen

Redaktionen tipsar

Att installera golvvärme i huset är ett fantastiskt sätt att sprida värme och känsla i hemmet. Hos många lever fortfarande myten om att...
  Med våtrumsmatta i badrummet får du ett säkert och vattentätt skal. När vi tänker på badrum är det många av oss som fortfarande tänker...
Här får du svar på alla dina funderingar kring golvvärme Vattenburen eller elektrisk golvvärme?Med dagens rådande osäkerhet kring framtida...

Annonser

Utvalda varumärken

SKEPPSGOLV av utvald ekplank med mörk nåtning och ekpluggar vid kortändar
Vår parkett har ett limfritt låssystem och som är mycket lätt att installera.
Tätskiktet syns inte - men är helt avgörande!
Epoque är ett klassiskt golv i plank eller 2-stavs utförande. Planken har fasade kanter so