Frågor & svar om golvvärme

Här får du svar på alla dina funderingar kring golvvärme

Vattenburen eller elektrisk golvvärme?
Med dagens rådande osäkerhet kring framtida energipolitik och framtida energipriser är alltid ett vattenburet uppvärmningssystem att föredra framför ett ”elburet” dito. Med ett vattenburet uppvärmningssystem kan man växla mellan olika värmekällor såsom värmepump, pelletspanna eller varför inte solvärme. Den möjligheten finns inte om man väljer direktverkande el som uppvärmningsform.

Är golvvärme och värmepump en bra kombination?
Värmepumpens värmefaktor (ofta uttryckt i enheten Cop) ökar med ca 3 % för varje grads temperatursänkning av systemtemperaturen. Ett vattenburet Golvvärmesystem håller normalt ca 10ºC lägre systemtemperatur än radiatorer, vilket ger en förbättrad värmefaktor upptill 30 %.

Kan jag lägga golvvärme i mitt badrum om jag har element i resten av huset?
I de fall fastigheten redan har ett vattenburet värmesystem med radiatorer (element) kan vattenburen Golvvärme enkelt installeras i enstaka rum med hjälp av en mellanliggande shuntgrupp anpassad för mindre ytor. Shuntgruppen har till uppgift att sänka temperaturen på radiatorvattnet så att golvytans temperatur inte blir för hög. Det finns ett brett sortiment av shuntgrupper som är väl anpassade till olika ”uppvärmningsytor”.

När ska jag ha en shunt?
När man har ”blandade” system, d.v.s. både golvvärme och radiatorer i samma system, måste man ha en shunt. Detta eftersom golvvärmen inte behöver ha lika hög framledningstemperatur som radiatorerna. Shunten blandar det varma radiatorvattnet med svalare golvvärme returvatten så att golvvärmesystemet får ”rätt” temperatur.

Hur stor yta & hur många meter kan jag lägga per golvvärmeslinga?
Det beror dels på vilket system som installeras och dels på effektbehovet i de rum där golvvärmen ska installeras. Nedanstående ”tumregler” förutsätter att effektbehovet inte överstiger 50 w/m2. • Golvvärmerör dim. 16 mm: Max längd för golvvärmeslingan är 90 m, vilket motsvarar 15 - 20 m2 • Golvvärmerör dim. 12 mm: Max längd för golvvärmeslingan är 70 m, vilket motsvarar ca 10 m2

Kan man installera golvvärme själv?
Om du är "normalt" händig så kan du själv utföra en hel del av momenten i golvvärmeinstallationen, dock bör inkoppling mot befintligt värmesystem utföras av fackman. All elektrisk installation (inkoppling av cirkulationspump, rumsreglering etc.) ska utföras av behörig elektriker.

När behövs tätskikt och vad gäller?
Så fort det rör sig om ett våtrum ska tätskikt anordnas. Läs mer om tätskikt under "Keramik och naturstensgolv", på Byggkeramikrådets hemsida eller på AB Svensk Våtrumskontrolls hemsida

Nattsänkning och golvvärme?
Ingjuten golvvärme har en viss tröghet som gör att nattsänkning inte lönar sig. Å andra sidan ger golvvärmens ”inbyggda” tröghet en jämnare inomhustemperatur som inte påverkas av snabba omslag av utomhustemperaturen. Längre sänkningar kan göras i betongkonstruktioner om man t.ex. ska resa bort. I ”lätta” konstruktioner typ träbjälklag, kan nattsänkning användas.

Går det att ”köra” golvvärmesystemet utan rumstermostater?
Vissa Golvvärmesystem går att köra utan rumstermostater, men för att optimera komfort och energiförbrukning så rekommenderar vi att man använder en rumsreglerutrustning.

Går det att lägga klinker på träbjälklag?
Ja, det går alldeles utmärkt. I de flesta monteringsanvisningarna finner du olika förläggningssätt och utförlig information om vad som gäller vid val av olika typer av övergolv.

Fungerar trägolv på golvvärme?
Ja, det fungerar alldeles utmärkt, dock är det vissa saker man bör beakta. Lägg aldrig ett för tjockt trägolv på golvvärmen (kontakta din golvvärmeleverantör vid golvtjocklek över 25 mm). Trä ger en relativt bra isolering vilket gör att ett tjockt trägolv kräver högre vattentemperatur än ett tunnare trägolv. "Golvbranschen" har i samarbete med några golvvärmeleverantörer, givit ut en skrift om trägolv på golvvärme. Läs mer på www.golvbranschen.se

Hur tjock bör isoleringen vara?
I platta på mark bör isolertjockleken vara 200 - 300 mm. • I mellanbjälklag av betong bör isolertjockleken vara 30 - 50 mm. • I träbjälklag ska bjälklaget ”fullisoleras”. För mer information om isolertjocklekar, se respektive leverantörs förläggningssätts monteringsanvisning.

Golvvärme i oisolerade källargolv?
Golvvärme löser inga fuktproblem! Se därför till att källargolvet är torrt och fuktfritt innan renoveringen påbörjas. Om bygghöjden tillåter är det alltid bäst att isolera golvet för att undvika värmeförluster nedåt. Använd bara ”öppna” material som andas så att eventuell fukt inte stängs in i konstruktionen. Vid osäkerhet bör alltid en sakkunnig person kontaktas.

Vad är bygghöjden på ett golvvärmesystem?
I nyproduktion är bygghöjden 0 mm. Vid renoveringar finns golvvärmelösningar med bygghöjder från 16 mm (övergolv tillkommer).

När ska jag använda golvvärmeplåt?
Så fort golvvärmerören inte ska installeras i betong eller flytspackel ska man använda golvvärmeplåt. Golvvärmeplåten är en avgörande del av konstruktionen som leder värmen från röret till övergolvet. Golvvärmeplåten är optimalt utformad för att sprida värmen jämnt över golvytan. Läs mer om hur plåtarna ska monteras i respektive förläggningssätts monteringsanvisning.

Vad är normal framledningstemperatur för ett golvvärmesystem?
Framledningstemperaturen beror bl.a. på vilket golvvärmesystem man har valt, centrumavstånd mellan rören, tjocklek på golv och effektbehov. Normal systemtemperatur ligger i intervallet 35 - 45 ºC vid årets ”kallaste dag”.

Vilken är högsta tillåtna golvyttemperatur?
Enligt BBR-99 (Boverkets Byggnadsregler) är högsta rekommenderade golvyttemperatur 26ºC. Observera att golvyttemperatur inte ska förväxlas med systemtemperaturen, vilket är ett vanligt missförstånd. Det har t.o.m. resulterat i att man i vissa fall har ställt in max panntemperatur (systemtemperatur) på 26ºC, vilket resulterat i att det inte blivit varmt i huset. Normal systemtemperatur ligger i intervallet 35 - 45 ºC vid årets ”kallaste dag”.

Kan rören frysa sönder?
Ja, beakta alltid risk för sönderfrysning av rören. Om det finns risk för frysning ska glykolblandat vatten användas.

Hur länge håller rören?
PE-X-rör har använts i värme- och tappvattensystem sedan början av 70-talet. Normen kräver att rören ska klara en temperatur på 70ºC och ett tryck på 6 bar under minst 50 år, utan att påverkas. PE-X-rören är tillverkade med en mångfaldig säkerhet mot gällande krav. Normal driftsdata på ett golvvärmesystem är betydligt lägre (temperatur 35ºC och tryck 1 bar) än testkraven, vilket ytterligare ökar säkerhetsmarginalerna och därmed livslängden avsevärt mot gällande norm.
Källa: LK Systems Läs mer på LK Systems hemsida

Spara

Spara

Redaktionen tipsar

  Visst är det ytan, och det som ögat ser som räknas men har du missat det viktiga underarbetet så har du också förlorat den stora...
Med massiva trägolv i hemmet skapar du en naturlig känsla rakt igenom Att skapa stämning i hemmet med hjälp av naturen är ett gammalt och...
Här kan du få massor av bra tips när du söker nytt golv Internet är en djungel idag. En djungel som det krävs både kompass, machete och en...

Annonser

Utvalda varumärken

Med golvvärme från Uponor får du en behaglig temperatur i rummet och på golvet.
Vattenburna golvvärmesystem för alla typer av golv.
Smart golvvärme som är bra både för ekonomin och miljön
Ebeco erbjuder ett komplett golvvärmesortiment med lösningar för alla behov.