Sköt om ditt golv

 

När vi njuter av vårt nylagda golv, som allra mest, är tanken på hur vi skall ta hand om och bevara det, som allra minst.När vi väl har lagt in det där golvet som vi så gärna ville ha, är en av förutsättningarna för att vi skall känna oss nöjda, att det verkligen består. Vi vill kunna se samma snygga yta, finish och liv i vårt golv år efter år.

Golvvårdsfilm från Bona

Klicka på bilden ovan så får du se en instruerande film om golvvård från Bona. Där visar de dig hur du skall ta hand om ditt golv på bästa sätt vilket i sin tur leder till att ditt golv håller måttet år efter år.

Bona golvvård i hemmet

I det miljömedvetna tidevarv vi nu lever blir tankarna på naturvänliga produkter en ledstjärna bland de allra flesta av oss. Idag finns det riktigt bra, miljövänliga produkter för behandling av både trä – och stengolv. Kvalitetsoljor, lut, såpa och vax. Listan kan göras oändlig över produkter som spar naturen och ändå ger ett lysande, hållbart resultat.

                Bilden kommer från hemsidan hos Welin & Co.

             Så här vackert kan ett nybehandlat trägolv se ut efter ett välgjort arbete. Här under tipsar Welin & Co. Dig om hur du skall utföra behandlingen av ditt trägolv: * Alla golv, nyinlagda som befintliga, skall ALLTID slipas före grundbehandling för ett fullgott resultat. * Ålder på golvet påverkar både åtgång av olja samt utseende, särskilt vid val av en pigmenterad olja. Utför alltid prov om Du är osäker. * Arbeta inte i för starkt solljus, med påslagen golvvärme, i för kalla eller varma lokaler (bör vara rumstempererat 18-20grC). * Försök inte att påskynda eller minska rekommenderad åtgång olja utan följ instruktionen noga. * Ingen fukttorkning eller utläggning av mattor tidigare än två veckor efter avslutad grundbehanling. * Det första periodiska underhållet bör utföras inom 6-8 månader efter grundbehandling för bästa långsiktiga resultat. Därefter behovsanpassas underhållet. * Städning av golvet utförs i första hand via torr städning såsom dammsugning och moppning. Vid fukttorkning används Gammeldags Träsåpa. Obs! Golven ska vara torra inom två minuter annars är det för mycket vatten på golvet. * Vid föroljade golv kontakta Din återförsäljare för korrekt information.

Bilden är hämtad från Siljans hemsida.

Även Siljan har god kunskap och många råd som de gärna delar med sig av: Ytbehandling hemma         Källa:Siljan Generellt kan man dela in ytbehandlingarna i tre olika kategorier: - Skurgolv - Oljade golv - Lackade golv

Skurgolv är den ursprungligaste av ytbehandlingarna. Det innebär helt enkelt att man impregnerar (mättar) ytan med såpa genom att skura med hård rotborste och kallt eller ljummet vatten. Detta ger på sikt en mycket tålig yta, men golvet är smuts-känsligt det första året innan ytan är färdigimpregnerad. Vid såpskurning blir ytan med tiden hårdare och hårdare ju mer man skurar. Såpbehandlingen kombineras ofta med en lutbehandling.Oljade golv är det vanligaste idag och det ger ett bra skydd mot smuts och spill samtidigt som ytan fortfarande kan andas. Det finns en mängd olika oljor på marknaden men väljer man en trägolvsolja av känt fabrikat blir resultatet bra. Oljan finns dels klar, ofärgad, dels pigmenterad med vitt. Oljebehandlingen kombineras ofta med en lutbehandling. Toppfinish och eftervård sker med trägolvsåpa. Lackade golv var en period det vanligaste behandlingssättet. Numera är lackade golv inte alls så vanliga. Lacken har några fördelar. Den ger en yta som, när den är ny, är lätt att torka och hålla ren. Dessutom är den nästan okänslig för normalt spill. Lacken medför dock en hel del nackdelar på ett massivt trägolv. Framförallt har all lack en limmande effekt. Det gör att träets naturliga rörelser pga luftfuktighet och årstid hindras. Praktiskt innebär det att golvet väldigt ofta spricker upp ojämnt under vinterhalvåret då träet krymper. En annan nackdel är att träet under lacken fortfarande är mjukt. Det gör att man så småningom alltid får mindre och större hål i lacken p.g.a. grus under skor, vassa stols-ben, hundklor etc. Lutbehandling av golven är vanligt före-kommande och kombineras ofta med oljade och såpade golv. Luten gör att åldrings-processen i träet bromsas upp. Om man inte lutbehandlar golven kommer de att gulna och mörkna. Stora skillnader uppstår mellan belysta och obelysta ytor, t.ex. under mattor och möbler. Lut reagerar kemiskt med kåda och hartser i träet och därför blir ofta lutbehandlade golv flammiga, speciellt runt kvistar där det ofta finns koncentrationer av kåda. De vanligaste lutfabrikaten har en lut som har NaOH (natriumhydroxid) som aktiv be-ståndsdel. Ofta tillsätts kalk i luten och därför kan golven se vitdammiga ut när de är behandlade och torra. Golvluten är ut-spädd med vatten till lämplig koncentration och fräter ej på golvträet. Använd ej kaustik soda på golvet!

Stengolv från Stencentrum 

Minst lika viktigt som att behandla våra trägolv är det att vi tar hand om våra stengolv. Alla golv mår bra av omtanke och vård, anpassad efter det speciella golvets behov.

Här tipsar stenbolaget om hur du sköter om ett golv av natursten:

             Stenbolagets tips & råd om hur du sköter ditt stengolv

För fler tips och produkter för golvvård, besök Golvportalens utställning Golvvård-Underhåll.

 

Redaktionen tipsar

Därför ökar anmälningarna till Allmänna Reklamationsnämnden ARN Ibland har konsumenten en övertro på sina rättigheter och verkar inte...
  Ett riktigt välskött och vackert trägolv är för ögonen detsamma som ljuv musik är för öronen. En fröjd att beskåda och med en underbar,...
Skapa fantastiska konstverk och livfulla golv med hjälp av nya fräcka mönster. Golv är någonting som verkligen är till för alla. Inte för...

Annonser

Utvalda varumärken

Här finns produkter för enkel skötsel av såpade, hårdvaxoljade och oljade golv
Sköt om ditt golv! Skötselråd under produktinformationen på resp. golv.
Extremt slitstarkt och miljövänligt Bambu Golv,
Direkt från leverantör.